Finančná (ne)gramotnosť? Oddeľuje úspech a neúspech nielen v podnikaní

Kým zrátať, že dva a dva sú štyri, dokáže takmer každý človek aj so základným vzdelaním, finančná gramotnosť je niečo, čo veľa Slovákov takmer nemá.

Žiaľ, finančná gramotnosť je na Slovensku priam katastrofálna,“ je presvedčený náš odborník na investície Michal Porubän. „Preto sa nemôžeme čudovať, ako vyzerá u veľkej časti Slovákov riešenie úspor, ani tomu, že nerozumejú inflácii a tisícky ľudí končia v exekúcii v dôsledku neschopnosti splácať nezmyselné pôžičky za neprimerane vysoké úroky.“

Aspoň základná finančná gramotnosť by pritom mala byť bežnou výbavou každého človeka, nie iba odborníkov, ktorí s financiami pracujú.

Aj keď to tak môže vyzerať, finančná gramotnosť nie je až taká zložitá. Stačí sa riadiť pravidlom, že míňať by sme mali len toľko, koľko máme, a za každých okolností si treba vytvárať nejakú rezervu. Platí to v súkromnom živote rovnako ako v biznise,“ pokračuje odborník z INVESTART.

Slovenská realita

Existujú desiatky prieskumov, ktoré potvrdzujú nízku finančnú gramotnosť Slovákov. No aj bez nich je neznalosť fungovania peňazí očividná.

Svedčí o tom napríklad miera úverového zaťaženia, ktorá často prevyšuje príjmy a neumožňuje odkladať si aspoň odporúčaných 10 % zárobku ani domácnostiam, ani mnohým firmám.

Kde hľadať príčiny? Svoj podiel na tom má ešte stále aj tzv. socialistická ekonomika, v ktorej vyrástli generácie súčasných štyridsiatnikov a starších. Teda ekonomicky aktívnych ľudí. Vyrástli v prostredí deformovaného trhu a deformovanej hodnoty peňazí.

Mladšie generácie už berú ako samozrejmosť, že chlieb stojí v každom obchode, v každej dedine, v každom meste inú sumu, napriek tomu je ich finančná gramotnosť nízka.

Vedomosti v oblasti financií by mali byť nevyhnutnou výbavou všetkých ľudí. A tých, ktorí uvažujú o podnikaní, zvlášť. Kde ich však získať? Často počúvam, že za nízku finančnú gramotnosť môže vzdelávací systém. Dovolím si nesúhlasiť. Určite by mohol mladých naučiť viac, ale keď ich rodičia doma fungujú finančne negramotne, je veľká pravdepodobnosť, že príklady zo školy deti nebudú brať až tak vážne,“ je presvedčený M. Porubän.

Bez dlhodobého výhľadu

Problémom mnohých slovenských domácností, ale aj firiem je príliš krátkodobé plánovanie hospodárenia s financiami. Tento fakt potvrdil aj nedávny prieskum agentúry Focus, ktorý realizovala na vzorke
1 005 obyvateľov SR od 18 rokov. Podľa neho zvýšené výdavky v dôsledku rekordnej inflácie pocítili až tri štvrtiny domácností, pričom takmer polovica opýtaných (48 %) v prieskume uviedla, že má približne rovnaké množstvo peňazí, a 43 % priznáva zníženie príjmov.

V období vysokej inflácie by sme mali míňať iba okolo 40 % príjmov, v skutočnosti podľa prieskumu domácnosti míňajú mesačne 83 % objemu zarobených peňazí.

Prekážka v podnikaní

Nízka finančná gramotnosť je podľa nás jedným z dôvodov, prečo viac ako polovica firiem, ktoré na Slovensku vzniknú, skončí svoju činnosť do troch rokov.

Tvorba rozpočtov a finančné plánovanie zvyčajne silno zaostávajú za nápadom. Ani ten najlepší nápad však nemá veľkú šancu na úspech, pokiaľ firma nemá dobre nastavený finančný plán, neplánuje investície, príjmy, nevytvára rezervu. Určite je rozumné spojiť sa s finančne gramotným investorom, ktorý má nielen potrebné financie, ale aj skúsenosti s riadením toku peňazí,“ pokračuje M. Porubän z INVESTART.

Poučíme sa z krízy?

Doba (relatívne) lacných úverov sa nateraz síce skončila, ale masáž reklamy zameranej na konzum a nákup vecí, ktoré nepotrebujeme, stále láka k vysokej spotrebe.

Aktuálna náročná situácia môže tieto veci zmeniť. Bolo by fajn, keby sme si z krízy dokázali zobrať poučenie, že skutočne nepotrebujeme všetko a že odkladať si peniaze a rozumne ich investovať je dobrou cestou na vytváranie istoty v náročnejších časoch. To je finančne gramotná cesta,“ uzatvára odborník z INVESTART.

Spoločenská zodpovednosť firiem: Investícia, ktorá vytvára pridanú hodnotu

Astronomické ceny energií, vysoká inflácia, nedostatok pracovnej sily, nestabilita na domácej aj celosvetovej politickej scéne – s tým všetkým sa teraz musia vyrovnávať ako zabehnuté, tak aj nové firmy a startupy.

O to prekvapujúcejšie v tomto kontexte je, že sa slovenské firmy sústreďujú i na témy spoločenskej zodpovednosti.

Cudzí výraz implementovaný do každodenného života

Spoločenská zodpovednosť sa vyjadruje troma písmenkami CSR, ktoré znamenajú Corporate Social Responsibility, teda sociálna zodpovednosť podnikov.

Napriek tomu, že ide o pomerne zložité slovné spojenie, jeho implementácia do každodenného života firiem a prospech, ktorý z toho plynie pre jej zamestnancov, ale aj miestnu komunitu alebo celú spoločnosť, je doslova rukolapný. Možno aj preto sa mnoho firiem na Slovensku správa v súlade s CSR.

V reprezentatívnom výskume Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý realizovala Fakulta managementu UK v Bratislave, odpovedalo 45 % zástupcov z 1 295 podnikov kladne na otázku, či by potrebovali pomôcť vytvoriť stratégiu spoločensky zodpovednej firmy.

Zároveň si tretina opýtaných (33 %) myslí, že pomoc pri tvorbe stratégie spoločensky zodpovednej organizácie nepotrebuje, pretože ju má zvládnutú.

Aktivity v rámci CRS sú nasmerované k vzdelávaniu verejnosti, zamestnancov alebo dodávateľského reťazca, zapájaniu spotrebiteľov do zmeny správania cez rôzne kampane, súťaže, granty a komunitné aktivity.

Spoločnosti napríklad merajú aj svoj dosah na klímu, nastavujú si ambiciózne strategické ciele a radi svoje zodpovedné správanie komunikujú smerom ku klientom, partnerom či navonok. Je to výborná PR téma, ktorá sa predáva sama.

Slovenská realita

Je príjemné vedieť, že sociálna zodpovednosť firiem je trend, ktorý na Slovensku nepretržite silnie.

Intenzita, v akej sa firmy zapájajú do stratégie CSR, závisí od niekoľkých faktorov - od ich finančných ukazovateľov, od pozície na trhu, ale aj odvetvia a konkurencie.

Firmy si uvedomujú, že dobré meno spoločensky zodpovednej spoločnosti vie prilákať nielen viac záujemcov o prácu, ale priniesť aj nové kontakty a otvárať dvere k novým možnostiam spolupráce, najmä s externým prostredím. A to zas pomáha zvládať krízové obdobia.

Etické a spoločensky zodpovedné správanie je konkurenčnou výhodou s obrovskou pridanou hodnotou. Buduje sa krok za krokom, možno aj relatívne dlhý čas, ale je to smer, na ktorý sa oplatí zamerať,“ je presvedčený Michal Porubän z Investart.

Podnikateľský štart bez peňazí: Dá sa to?

Nalejme si hneď na úvod čistého vína: bez peňazí sa nedá žiť, nieto ešte podnikať. Napriek tomu na rozbeh vlastného biznisu netreba mať vždy tisíce. Určite nie vo vlastnom vrecku.

Každý druh podnikania si vyžaduje iné vstupné náklady. Administratívne poplatky spojené so zakladaním spoločnosti sú, samozrejme, pre všetkých rovnaké. Stoja rádovo stovky eur a zaberú niekoľko mesiacov času.

A potom je to už rôzne.

Keď na začiatok stačí málo

Začať podnikať aj s málom, možno dokonca takmer s nulou, sa dá v niektorých oblastiach služieb, napríklad v reklame a PR, v marketingu, finančnom poradenstve či realitách.

Poskytovanie týchto služieb sa dá robiť z domu, respektíve si nevyžadujú kúpu priestorov, čo znižuje počiatočné vstupy.

Samozrejme, podmienkou by mali byť premenné, ktoré sa za peniaze kúpiť nedajú, napriek tomu sú veľmi cenné a hodnotné - skúsenosti, znalosti, know-how a na škodu určite nie sú ani existujúce kontakty na potenciálnych klientov.

Odporúčame vyčleniť si už na začiatku rozpočet na vlastnú reklamu, lebo bez toho, aby sa informácia o ponuke služieb dostala k budúcim konečným užívateľom služby, sa podnikanie rozbieha ťažko.

Nezaškodí, ak do reklamy investujete viac ako do tvorby vlastného loga a značky. Aj tie sú dôležité, ale vo finále vás bude predávať to, čo viete robiť, ako to robíte a či o tom dokážete potenciálneho klienta presvedčiť do tej miery, že sa stane platiacim klientom.

Niekoľko tisíc by malo stačiť

Väčšina začínajúcich podnikateľov na Slovensku využíva na rozbeh podnikania vlastné nasporené finančné prostriedky alebo peniaze požičané od rodiny a známych.

V oblasti služieb, ako je napríklad starostlivosť o telo (kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra), starostlivosť o zvieratá (ubytovanie, strihanie), predaj a kúpa tovaru a mnoho ďalších, stačí na začiatok niekoľko tisíc eur na nákup základného vybavenia a tovaru. Dá sa to navyše riešiť aj formou lízingu alebo komisionálneho predaja, takže výška vstupných nákladov nemusí byť vysoká.

Trochu iná je situácia v oblasti gastronómie a ubytovacích služieb – na štarte sú finančné vstupy relatívne vysoké (kúpa zariadení, vybavenia, technológií...) a návratnosť investície je pomerne dlhá.

Okrem vlastných financií môže pri rozbehu tohto druhu podnikania opäť pomôcť lízing.

Drahý/lacný startup

Mnoho podnikateľských príležitostí je v súčasnosti v oblasti informačných technológií. Startupy vyvíjajúce nové aplikácie alebo služby s využívaním IT majú budúcnosť aj potenciál.

Niektoré z nich si nevyžadujú ani veľké vstupné náklady, ale zvyčajne treba rátať s investíciou do ľudí aj zariadení bežne v desiatkach tisíc eur.

Tieto projekty si okrem vývoja prototypu vyžadujú relatívne dlhé testovanie. Ľudia pracujú, ale zisk zatiaľ neprodukujú.

V týchto prípadoch často nie je možné riešiť financovanie formou lízingu. Získať úver z banky môže byť tiež zložité, pretože nie je čím ručiť.

Existuje nápad, myšlienka, cieľ, možno prototyp, ale nič viac.

Toto je ideálna príležitosť na spojenie sa s dobrým investorom. Aj naša spoločnosť INVESTART rada vloží kapitál do projektov s potenciálom a je pripravená na to, že zisk začne prinášať až po niekoľkých rokoch.

Drahá výroba a priemysel

Najviac finančných prostriedkov si vyžaduje rozbehnutie nového výrobného podniku či podnikanie v oblasti poľnohospodárstva a agroturistiky.

Do týchto vôd sa začínajúci podnikatelia púšťajú málokedy, čo dáva zmysel. Okrem finančných prostriedkov a nápadu je úspech podmienený aj dostatkom skúseností, schopnosťou orientovať sa na trhu a reagovať rovnako nielen na jeho požiadavky, ale aj na existujúcu konkurenciu.

Ani tu nie je vylúčený vstup investičného partnera, pokiaľ ide o životaschopný projekt s pridanou hodnotou, ktorého cieľom nie je iba rýchly zisk.

Čo sa za peniaze kúpiť nedá

Ak rozmýšľate o podnikaní v niektorej z vyššie spomenutých oblastí alebo v niečom úplne inom, okrem peňazí budete určite potrebovať aj výdrž a odvahu.

Na oslovovanie potenciálnych investorov ju však netreba. Je to cesta, ktorá praje pripraveným a na ktorej sa nedá nič stratiť. Iba získať.

Ak si myslíte, že váš nápad má potenciál, radi si ho vypočujeme. Rovnako tak si v INVESTART radi nájdeme čas na debatu o podnikaní, ktoré už máte rozbehnuté, ale chceli by ste ho posunúť ďalej, expandovať alebo rozšíriť a hodil by sa vám partner, ktorý plány finančne zastreší. Na to je INVESTART (ako) stvorený.