Inflácia nemusí vašu firmu pritlačiť k zemi

Inflácia je skutočne rekordne vysoká, no existuje niekoľko ciest, ako minimalizovať jej dosahy.
Aby ste našli riešenie vhodné práve pre vašu firmu, je dobré najskôr poznať príčiny vysokej inflácie.

V roku 2022 je spôsobená najmä:

Tlak na ceny

Aj firmy, ktoré sa dlhodobo vyhýbali zvyšovaniu cien a radšej ukrajovali zo svojej marže, sú teraz nútené posúvať ceny svojich tovarov a služieb smerom nahor.
Je to logický, pochopiteľný a v podstate jeden z mála možných krokov. Nie ste charita, podnikáte, aby ste generovali zisk a mali z čoho žiť – vy aj vaši zamestnanci.
Veľmi rozumné však je, ak ide zvyšovanie cien ruka v ruke s dobre zvolenou komunikáciou tohto faktu smerom k zákazníkom a odberateľom.
Je vysoká pravdepodobnosť, že firmy, ktoré iba zdvihnú ceny a nekomunikujú, budú zákazníci vnímať ako sebecké. Pretože pokiaľ ide o ceny, spotrebitelia rozmýšľajú veľmi zjednodušene – všetko sa zdražuje, aj títo zdraželi...
Zároveň však majú pocit, že podnikatelia situáciu zneužívajú a zvyšujú svoje zisky na úkor zákazníkov.

Dajte viac za viac

Výhodu majú firmy, ktoré sa neboja tomu, kto za ich tovar alebo služby platí, ukázať, z čoho je zložená konečná cena produktu alebo služby. Akú časť tvoria vstupy (materiál, energie, ľudské zdroje, doprava) a akú časť marža – zisk.
Je to púšťanie zákazníkov takpovediac do svojej kuchyne, kam môže zároveň nazrieť aj konkurencia, ale je opakovane dokázané, že ľudia tento prístup oceňujú. Ak pochopia, prečo je cena vyššia, skôr sa s ňou zmieria aj ju zaplatia.
Navyše môžete nájsť spôsob, ako v zákazníkoch vzbudiť dojem (pozor, nie mylný), že za viac peňazí dostávajú aj niečo navyše. O niečo vylepšenú službu, možnosť výhody v budúcnosti, vernostný program... Možností je veľa. Aká napadá vám?

Kontrakty na kratšie obdobie

V čase neustále sa meniacich cien je veľmi praktické nastavovať ceny a robiť cenové ponuky s kratšou lehotou platnosti. Dva týždne sa javia ako ideálny čas.
Vyhradením si práva na zmenu ceny máte otvorenú cestu k tomu, aby ste neprerábali. Zároveň druhá strana vie, že hráte fér – keď sa ceny vstupov zvýšia, zaplatí viac, keď klesnú, zaplatí menej.
Aj tu je veľmi dôležitý spôsob, akým tento postup komunikujete. Pomáha vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať. Všetky okolnosti a súvislosti. Lebo vy ste vo vašom biznise celí, rozumiete všetkým prepojeniam a tomu, čo s čím súvisí. Ľudia zvonka mávajú zvyčajne skreslený obraz a nemusia tušiť, že ak nejaká čínska provincia vyhlási lockdown, prejaví sa to aj vo vašej firme.

Noví dodávatelia

Už máte vybudovanú sieť a zabehnuté postupy od dodávateľov. Táto kríza si však vyžaduje vystúpiť z komfortnej zóny a hľadať nových. Hoci aj spomínané každé dva týždne.
Vy a vaši ľudia budete mať síce viac roboty, zároveň však môžete objaviť nové príležitosti na spoluprácu a získať potrebný tovar, suroviny alebo služby za výhodnejšiu cenu. Takže aj vaše ceny budú lepšie a máte náskok pred konkurenciou.

Šetriace audity

Prezieravé vedenie firmy si dá v tomto náročnom období urobiť audity, ktoré môžu priniesť reálnu úsporu.
Veľmi efektívnym nástrojom je energetický audit. Sú firmy, ktoré robia online merania spotreby elektrickej energie. Na ich základe sa dá výroba nastaviť na optimálny výkon pri rovnakej produkcii, ale za menej peňazí. Rovnako tak môžete prísť na to, že sa zbytočne veľa energie míňa na osvetlenie priestorov, keď tam nikto nie je, prípadne že zamestnanci využívajú firemné veci (nástroje, zariadenia, dáta...) na to, aby si vo voľnom čase robili vlastné „kšeftíky“.
Konkurenčnú výhodu môžete získať aj auditom vašej uhlíkovej stopy a nakladania s odpadmi. Ide o tému, ktorá sa výborne komunikuje navonok, zákazníci ju oceňujú a zároveň prináša reálnu úsporu, takže inflácia vás nemusí až tak bolieť.

Recyklácia odpadov, výmena surovín

Aktuálny boom výmeny a obchodovania s odpadom z výroby je fungujúca ekologická aj ekonomická cesta. Keď na ňu vykročíte, je veľmi pravdepodobné, že prídete na nové spôsoby, ako rozšíriť svoje podnikanie.
Zistíte, že je viac komodít, s ktorými môžete obchodovať, alebo prídete na iný spôsob, ako využiť nedostatok surovín na trhu.
A to je presne ono – nový nápad na rozšírenie alebo zmenu podnikania, ktorý prišiel v čase krízy. Limitovať vás nemusia ani financie, pretože napríklad INVESTART veľmi rád finančne podporí zaujímavé podnikateľské nápady.

Kľúčoví ľudia

Podľa analytikov by sa aktuálna vysoká inflácia mohla zastaviť už na prelome rokov, čo nie je tak ďaleko.
Znamená to, že už o pár mesiacov budete zrejme opäť fungovať naplno. Nepôjde to však bez ľudí – bez kľúčových zamestnancov. Mnoho firiem rieši preklenutie krízy znižovaním platov alebo prepúšťaním.
Rozumné vedenie spoločnosti však vie, bez ktorých ľudí sa nezaobíde. Naše skúsenosti hovoria, že kto si ich ponechá, ten má aj v kríze výhodu pred konkurenciou.
Znižovanie platov sa môže javiť ako riešenie, ale je dosť krátkozraké. Na Slovensku je núdza o dobrých zamestnancov naprieč odvetviami aj pozíciami. Nezaplatíte ich vy, zaplatí ich niekto iný. Navyše zvyšovanie platov, a teda kúpyschopnosti obyvateľstva, je tiež cesta, ako zmierňovať dosah inflácie.

Mám nápad! Alebo bude to aj reálny biznis?

Mať nápad je skvelá vec. Ale až jeho otestovanie v realite ukáže, či je to aj nápad životaschopný a prinášajúci úžitok – peniaze, rast, rozvoj, zlepšenie kvality života…
Prvým a základným krokom každého nového biznisu je dôkladná analýza trhu. Nemusí stáť veľa peňazí. Začať sa dá na internete zisťovaním, či je váš nápad skutočne originálny a či už niekto niečo podobné nerobí alebo neposkytuje.
Ak aj áno, netreba hádzať flintu do žita. Všetko sa dá inovovať a vylepšiť. Koho odradí prvá prekážka, ten do sveta biznisu nepatrí.

Prieskum trhu

Zrejme sa zhodneme v tom, že o úspechu akéhokoľvek nápadu nerozhoduje jeho geniálnosť, ale dopyt. Chcú ľudia to, čo ste vymysleli? Využili by to, vyskúšali, venovali tomu svoj čas, energiu alebo peniaze?
Nezistíte, kým sa neopýtate.
Nie vždy treba mať hotový prototyp, no dôležité je mať nápad premyslený do detailov. A potom treba zobrať pero a papier, využiť kamarátov, rodinných príslušníkov a vyraziť do ulíc, kde sa budete pýtať ľudí.
Samozrejme, toto sa dá robiť aj cez sociálne siete. Ideálne je oba spôsoby kombinovať, pretože online svet je síce obrovský a zasiahnete tak viac ľudí, na druhej strane v živom rozhovore môžete veci vysvetliť.
Zisťovať potenciálny záujem sa dá aj na výstavách. Napríklad doveziete z Číny zariadenie, ktoré samo žehlí a skladá košele, a na výstave zistíte, či je oň záujem. Pristavujú sa ženy, muži, uvažujú o kúpe? Za akých podmienok?

Bez ružových okuliarov

Nastáva fáza triezveho zhodnotenia výsledkov. Majú ľudia záujem? Gratulujeme, treba si vysúkať rukávy!
Nemajú ho alebo iba čiastočne? To nie je koniec sveta ani podnikania. Kto pozorne počúval, ten vie, aké zmeny treba do nápadu zapracovať, aby vyhovoval potrebám trhu.
Dôležité je skutočne reálne zhodnotiť výsledky prieskumu trhu a podľa toho urobiť buď krok vpred, alebo vzad. Vlastne vpred bude tých krokov veľa, vzad stačí jeden…

Hľadanie zdrojov

Pokiaľ sa rozhodnete v nápade pokračovať, teraz prichádza fáza, v rámci ktorej budete s 99-percentnou pravdepodobnosťou potrebovať peniaze.
Nepoznáme žiadny úspešný biznispríbeh, ktorý by na začiatku nevyžadoval istý kapitál. Je to tvrdé, neromantické, ale je to fakt. Z dlhodobého hľadiska sa nedá v žiadnej oblasti podnikať bez toho, aby ste do toho nevložili peniaze a čas.
A bez právnej subjektivity. Na začiatku máte na výber živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným.
Vymýšľanie názvu je tiež dôležité a dokonca zábavné, no určite je dôležitejšie mať vypracovaný kvalitný biznisplán. Žiaľ, často sa stáva, že vymýšľaniu toho pravého názvu sa venujú celé dni, ba dokonca týždne, kým biznisplánu minimum času.
A pritom je esenciálne dôležitý! Okrem toho, že pomôže v priebehu času sledovať, či sa vám darí alebo nie, tento dokument vám spolu s vaším nápadom a entuziazmom môže pomôcť získať potrebné finančné zdroje.

Banka a iné možnosti

Pokiaľ máte našetrenú vlastnú hotovosť, máte s čím štartovať.
Získať úver od banky býva pre začínajúcich podnikateľov zložité. Navyše je to beh na dlhé trate s neistým koncom.
Riešením však môže byť vhodný investor. Naša spoločnosť INVESTART sa zaujíma o projekty, ktoré prinášajú na Slovensko inovácie, sú udržateľné z každého uhla pohľadu a zlepšujú život spoločnosti.
Výberom vhodného investora získate hneď niekoľko výhod. Po prvé, ak sa do vášho projektu rozhodne vložiť peniaze, máte zo skúseného zdroja potvrdené, že by to mohol byť úspech.
Po druhé, už na to nie ste sami, ako začínajúci podnikatelia máte k dispozícii fundovaný názor a cenné kontakty niekoho skúseného.
Po tretie, ste tím, ktorý má spoločný cieľ – premeniť nápad na skutočnosť, a to tak, aby ste boli spokojní vy, investor aj zákazníci, spoločnosť…

Čas a tlak

Ak ste sa dostali až sem, tak máte životaschopný nápad, vlastnú firmu, dokonca aj peniaze. Teraz nastal čas na skutočnú a tvrdú prácu.
Nech podnikáte v akejkoľvek oblasti, musíte sa pripraviť na to, že v nej budú prebiehať v prenesenom zmysle slova geologické procesy. Jednoducho to bude chcieť čas a tlak, čas a tlak a znova čas a tlak, aby sa začali dostavovať výsledky. Veď viete, ako vznikajú diamanty…
Netrvá to deň, týždeň, ba ani rok. Hoci vtedy by sa už mohli objaviť prvé náznaky niečoho, čo by v budúcnosti malo úspech.
Kto nie je pripravený na tvrdú prácu a nie je ochotný alebo schopný vidieť prekážky skôr ako výzvy než limit, ten môže mať aj najlepší nápad na svete a za sebou zástupy investorov, neuspeje.

Keď tomu odovzdám srdce

Môžete mať neskutočné zdroje a najlepšie nápady, no ak tomu nedáte aj svoje srdce a nebudete tomu naplno veriť, tak všetko môže vyjsť nazmar. Verte tomu, čo robíte a kam chcete kráčať tým vnútorným bijúcim „okom“ a budete odmenení.

5 najčastejších chýb na začiatku podnikania

  1. Nedostatok kapitálu. Hoci banky poskytujú úvery aj začínajúcim podnikateľom, získať ich je skutočne náročnejšie, než tvrdia reklamy. Pri snahe nadobudnúť prostriedky z eurofondov sa treba pripraviť na poriadny byrokratický maratón s neistým koncom. Od oslovenia investora začínajúcich podnikateľov často odrádza obava, že keď sa s niekým, kto má peniaze, podelia o svoj nápad/plán, ukradne im ho. U dobrej investičnej spoločnosti sa to však nestane. Jej cieľom je zúročovať investované peniaze. Keby chcela podnikať inak, robí to.
  2. Očakávanie rýchleho úspechu. Podnikanie nie je rozprávka. Dobré konce v ňom sú, ale zvyčajne tvrdo odpracované. Mnoho firiem skončí už v priebehu prvého roka, pretože podnikateľa odradia neúspechy, nedostatočne rýchlo sa dostavujúce výsledky a vyprchanie entuziazmu.
  3. Podcenenie náročnosti nápadu. Akýkoľvek biznisnápad je ako dieťa, treba ho piplať, starať sa oň 24/7, liečiť choroby, tíšiť bolesti, zvládať strachy oň. Až kým nevyrastie a nie je schopné samostatného života. A to trvá roky.
  4. Neschopnosť inovovať a prispôsobiť sa. Mať biznisplán nie je dobré, ale kľúčové. Nemenej dôležité je však vedieť ho flexibilne upravovať na základe zmenenej reality.
  5. Obava z delegovania a zapájania iných ľudí. Mnoho začínajúcich podnikateľov trpí chorobou „ja sám“. Všetko chcú robiť, do všetkého vidieť do najmenších detailov. Tento prístup neraz bráni rozvoju firmy, pretože časové aj energetické zdroje každého človeka sú limitované. Podnikateľ, ktorý outsorsuje napríklad administratívne práce, ušetrí až 20 % času. Pri zverení účtovníctva do rúk odborníka šetrí okrem času aj finančné a právne prešľapy.