Inflácia nemusí vašu firmu pritlačiť k zemi

Obdobia kríz patria k podnikaniu rovnako ako obdobia prosperity. Teraz síce zažívame niekoľko po sebe idúcich náročných rokov, no nie nevyhnutne to musí znamenať, že vášmu podnikaniu dôjde dych. Veď kríza je vždy aj príležitosťou. INVESTART vám pomôže nájsť váš nový štart.

Inflácia je skutočne rekordne vysoká, no existuje niekoľko ciest, ako minimalizovať jej dosahy.
Aby ste našli riešenie vhodné práve pre vašu firmu, je dobré najskôr poznať príčiny vysokej inflácie.

V roku 2022 je spôsobená najmä:

  • vysokými cenami energií,
  • opatreniami na minimalizovanie dosahov pandémie covidu (napríklad emitovanie nových peňazí),
  • nedostatkom surovín a materiálov (protipandemické opatrenia),
  • prechodom na zelenú ekonomiku,
  • globálnym politickým napätím.

Tlak na ceny

Aj firmy, ktoré sa dlhodobo vyhýbali zvyšovaniu cien a radšej ukrajovali zo svojej marže, sú teraz nútené posúvať ceny svojich tovarov a služieb smerom nahor.
Je to logický, pochopiteľný a v podstate jeden z mála možných krokov. Nie ste charita, podnikáte, aby ste generovali zisk a mali z čoho žiť – vy aj vaši zamestnanci.
Veľmi rozumné však je, ak ide zvyšovanie cien ruka v ruke s dobre zvolenou komunikáciou tohto faktu smerom k zákazníkom a odberateľom.
Je vysoká pravdepodobnosť, že firmy, ktoré iba zdvihnú ceny a nekomunikujú, budú zákazníci vnímať ako sebecké. Pretože pokiaľ ide o ceny, spotrebitelia rozmýšľajú veľmi zjednodušene – všetko sa zdražuje, aj títo zdraželi...
Zároveň však majú pocit, že podnikatelia situáciu zneužívajú a zvyšujú svoje zisky na úkor zákazníkov.

Dajte viac za viac

Výhodu majú firmy, ktoré sa neboja tomu, kto za ich tovar alebo služby platí, ukázať, z čoho je zložená konečná cena produktu alebo služby. Akú časť tvoria vstupy (materiál, energie, ľudské zdroje, doprava) a akú časť marža – zisk.
Je to púšťanie zákazníkov takpovediac do svojej kuchyne, kam môže zároveň nazrieť aj konkurencia, ale je opakovane dokázané, že ľudia tento prístup oceňujú. Ak pochopia, prečo je cena vyššia, skôr sa s ňou zmieria aj ju zaplatia.
Navyše môžete nájsť spôsob, ako v zákazníkoch vzbudiť dojem (pozor, nie mylný), že za viac peňazí dostávajú aj niečo navyše. O niečo vylepšenú službu, možnosť výhody v budúcnosti, vernostný program... Možností je veľa. Aká napadá vám?

Kontrakty na kratšie obdobie

V čase neustále sa meniacich cien je veľmi praktické nastavovať ceny a robiť cenové ponuky s kratšou lehotou platnosti. Dva týždne sa javia ako ideálny čas.
Vyhradením si práva na zmenu ceny máte otvorenú cestu k tomu, aby ste neprerábali. Zároveň druhá strana vie, že hráte fér – keď sa ceny vstupov zvýšia, zaplatí viac, keď klesnú, zaplatí menej.
Aj tu je veľmi dôležitý spôsob, akým tento postup komunikujete. Pomáha vysvetľovať, vysvetľovať, vysvetľovať. Všetky okolnosti a súvislosti. Lebo vy ste vo vašom biznise celí, rozumiete všetkým prepojeniam a tomu, čo s čím súvisí. Ľudia zvonka mávajú zvyčajne skreslený obraz a nemusia tušiť, že ak nejaká čínska provincia vyhlási lockdown, prejaví sa to aj vo vašej firme.

Noví dodávatelia

Už máte vybudovanú sieť a zabehnuté postupy od dodávateľov. Táto kríza si však vyžaduje vystúpiť z komfortnej zóny a hľadať nových. Hoci aj spomínané každé dva týždne.
Vy a vaši ľudia budete mať síce viac roboty, zároveň však môžete objaviť nové príležitosti na spoluprácu a získať potrebný tovar, suroviny alebo služby za výhodnejšiu cenu. Takže aj vaše ceny budú lepšie a máte náskok pred konkurenciou.

Šetriace audity

Prezieravé vedenie firmy si dá v tomto náročnom období urobiť audity, ktoré môžu priniesť reálnu úsporu.
Veľmi efektívnym nástrojom je energetický audit. Sú firmy, ktoré robia online merania spotreby elektrickej energie. Na ich základe sa dá výroba nastaviť na optimálny výkon pri rovnakej produkcii, ale za menej peňazí. Rovnako tak môžete prísť na to, že sa zbytočne veľa energie míňa na osvetlenie priestorov, keď tam nikto nie je, prípadne že zamestnanci využívajú firemné veci (nástroje, zariadenia, dáta...) na to, aby si vo voľnom čase robili vlastné „kšeftíky“.
Konkurenčnú výhodu môžete získať aj auditom vašej uhlíkovej stopy a nakladania s odpadmi. Ide o tému, ktorá sa výborne komunikuje navonok, zákazníci ju oceňujú a zároveň prináša reálnu úsporu, takže inflácia vás nemusí až tak bolieť.

Recyklácia odpadov, výmena surovín

Aktuálny boom výmeny a obchodovania s odpadom z výroby je fungujúca ekologická aj ekonomická cesta. Keď na ňu vykročíte, je veľmi pravdepodobné, že prídete na nové spôsoby, ako rozšíriť svoje podnikanie.
Zistíte, že je viac komodít, s ktorými môžete obchodovať, alebo prídete na iný spôsob, ako využiť nedostatok surovín na trhu.
A to je presne ono – nový nápad na rozšírenie alebo zmenu podnikania, ktorý prišiel v čase krízy. Limitovať vás nemusia ani financie, pretože napríklad INVESTART veľmi rád finančne podporí zaujímavé podnikateľské nápady.

Kľúčoví ľudia

Podľa analytikov by sa aktuálna vysoká inflácia mohla zastaviť už na prelome rokov, čo nie je tak ďaleko.
Znamená to, že už o pár mesiacov budete zrejme opäť fungovať naplno. Nepôjde to však bez ľudí – bez kľúčových zamestnancov. Mnoho firiem rieši preklenutie krízy znižovaním platov alebo prepúšťaním.
Rozumné vedenie spoločnosti však vie, bez ktorých ľudí sa nezaobíde. Naše skúsenosti hovoria, že kto si ich ponechá, ten má aj v kríze výhodu pred konkurenciou.
Znižovanie platov sa môže javiť ako riešenie, ale je dosť krátkozraké. Na Slovensku je núdza o dobrých zamestnancov naprieč odvetviami aj pozíciami. Nezaplatíte ich vy, zaplatí ich niekto iný. Navyše zvyšovanie platov, a teda kúpyschopnosti obyvateľstva, je tiež cesta, ako zmierňovať dosah inflácie.

GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava
+421 911 323 242
investart@investart.sk
© 2022 GRAMA a.s., Všetky práva vyhradené. Vytvoril tím CITADELA
GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 911 323 242
investart@investart.sk