Máte problém s cash flow? Pomôže vám investor

Máte zdravú firmu, nápady, odbyt, zákazníkov, no vaše ďalšie fungovanie je ohrozené v dôsledku dočasne zlého cash flow. Celé dni a dokonca aj v noci hľadáte možnosti, ako problém vyriešiť. Odpoveď pritom môže byť jednoduchá – investor.

Sledovanie toku peňazí je pre každú firmu životne dôležité. Prehľad, koľko peňazí tečie do nej a koľko z nej, pomáha lepšie plánovať nakladanie s financiami.

„Niekedy sa však aj pri dôslednom sledovaní cash flow stane, že sa firma dostane do problémov. Stačí relatívna maličkosť, jedna alebo dve neuhradené veľké faktúry od klientov, a pokiaľ firma nemá vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu, ocitá sa v zložitej situácii,“ hovorí odborník na podnikanie Michal Porubän zo spoločnosti INVESTART.

Problém s cash flow teraz nastal v mnohých spoločnostiach pre extrémne vysoké zálohové faktúry za energie. Múdro neposlúchli odporúčania politikov, aby ich neplatili, lebo by sa dostali do ešte väčších problémov, napríklad by nemohli (v lepšom prípade iba niekoľko dní) vyrábať, pretože distribútor by ich mohol odpojiť od elektrickej energie.

„Zálohové faktúry uhradili, ale ich finančná rezerva sa výrazne stenčila a už dnes vedia, že ak sa situácia zásadne nezmení, o dva – tri mesiace budú mať vážny problém s cash flow,“ pokračuje M. Porubän.

Zachovajte chladnú hlavu

Príčin nedostatočného cash flow môže byť, samozrejme, oveľa viac. V každom prípade ide o situáciu, ktorá ohrozuje ďalšie prežitie spoločnosti.

„Napriek tomu to nie je dôvod na paniku. Naopak, odporúčam chladnú hlavu a pustiť sa do podrobnej analýzy skutočných aj plánovaných príjmov a výdavkov. Pritom je dôležité sústrediť sa na čas, teda na to, kedy s najväčšou pravdepodobnosťou peniaze do firmy ,natečú‘ a kedy z nej budú ,odtekať‘,“  radí odborník na podnikanie.

Okrem pravidelných a kľúčových výdavkov – platy zamestnancom, odvody, pravidelné úhrady zálohových faktúr za energie, telefóny, internet, splátky úverov a lízingov – treba do plánu zakomponovať aj staršie pohľadávky a záväzky.

„Pokiaľ výdavky značne prevyšujú príjmy, čo však nebolo spôsobené chybou v podnikaní, a celú situáciu by vyriešila dostatočná finančná injekcia, je namieste uvažovať o pomoci investora,“ pokračuje v radách M. Porubän. „Získate tým hneď niekoľko výhod naraz. Nielen investície potrebné na ďalšie fungovanie, ale aj cenné know-how a skutočne efektívnu analýzu vášho podnikania, z ktorej vyplynú funkčné odporúčania do budúcnosti.“

Nepríjemný problém s cash flow sa tak môže zmeniť na šancu začať podnikať ešte lepšie, efektívnejšie a s väčším ziskom.

Posilnenie tímu

Investor sa stane novým členom tímu, ale nebude to kapitán, ktorý preberie celé riadenie.

„Cieľom investora je, pochopiteľne, zhodnotiť svoju investíciu, mať z nej zisk. Nechce však firmu prebrať a riadiť, to by sa nezaujímal o investovanie, ale o kupovanie firiem v problémoch,“  vysvetľuje odborník z INVESTART.

Za vopred dohodnutých podmienok majetkovo vstúpi do firmy a na riadiacich procesoch sa bude podieľať tak intenzívne a do takej miery, ako bolo dohodnuté v investičnej zmluve.

„Rovnako ako majiteľovi alebo majiteľom spoločnosti, aj investorovi ide o jej ozdravenie, ďalšiu expanziu a rast, aby po čase mohol svoj podiel v spoločnosti predať, a to za vyššiu cenu, než ho kúpil. Investor je partner, ktorý pomáha s rozvojom firmy, nepreberá ju ani nemá záujem ju potopiť.“

Investície a splátky

Samozrejme, pri problémoch s cash flow sa dlhodobo fungujúce spoločnosti s históriou môžu obrátiť o pomoc aj na banku. Treba však rátať s tým, že banka bude ako protihodnotu za poskytnutie úveru žiadať záruky (vo forme majetku spoločnosti) a v pláne cash flow treba počítať s nutnosťou hradiť splátky úveru.

V prípade vstupu investora táto situácia nenastáva. Nežiada záruky, poplatky za úver, za vedenie účtu ani mesačné splátky. Svoju investíciu zhodnotí až o niekoľko rokov, a to bez toho, aby jeho zisk negatívne ovplyvnil cash flow spoločnosti.

„Problémy s cash flow často nastávajú pri investičných nákladoch, pretože ide o veľké sumy, ktoré vedia zamávať s likviditou firmy. Pritom sú sumy nepresné, často sa líšia od reality a zabúda sa pri nich rátať so splátkami úverov, ktorými je investícia finančne krytá. Plánovanie investície na ďalší rozvoj je tiež dobrá príležitosť na nájdenie si investora. Na rozdiel od banky nebude spoločnosti dávať nôž na krk, ale svojimi skúsenosťami a kontaktmi sa bude snažiť zvýšiť hodnotu firmy,“  dodáva náš odborník.

GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava
+421 911 323 242
investart@investart.sk
© 2022 GRAMA a.s., Všetky práva vyhradené. Vytvoril tím CITADELA
GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 911 323 242
investart@investart.sk