Problémy má aktuálne takmer 60 % firiem. Krachom sa to však skončiť nemusí

Náš reprezentatívny prieskum odhalil holú pravdu o stave slovenských firiem rôznej veľkosti: 59 % z nich sa dotkla vysoká inflácia a energetická kríza. Citlivo to vnímajú aj zamestnanci firiem.

Reprezentatívny prieskum spoločnosti INVESTART, ktorý sa formou dotazníkového opytovania zrealizoval v druhej polovici apríla na vzorke 1 050 zamestnancov, ukázal, že až 59 % zamestnancov firiem je presvedčených, že aktuálna inflačná a energetická kríza ich zamestnávateľa zasiahla a spôsobila mu problémy rôzneho druhu. „Nepríjemnou správou je, že až 22 percent pracovníkov, čiže viac ako pätina, potvrdila, že problémy, ktoré musel, respektíve stále musí ich zamestnávateľ riešiť, sú existenčné,“ povedal Michal Porubän, odborník na investovanie a ozdravovanie firiem z INVESTART.

O problémoch treba hovoriť

Ďalších 37 percent opýtaných uviedlo, že pod vplyvom kríz síce vnímajú problémy vo firme, ale nejavia sa im ako existenčné. Nejaké ťažkosti zamestnávateľa nezaznamenalo 32 percent respondentov, zvyšných deväť percent nevedelo na túto otázku odpovedať.

„Je veľmi dôležité primeraným spôsobom komunikovať zamestnancom všetky zásadné problémy, ktorým firma čelí, a aj spôsob, akým sa riešia. Netreba vynechať ani dosahy na firmu a jej zamestnancov. Je to spôsob, ako upevňovať ich lojalitu a ako sa vyhnúť ich prípadnému nežiaducemu odlivu,“ odporúča M. Porubän. „Pri správnom postupe totiž firma môže nabrať druhý dych, z problémov sa dostane a aby mohla ďalej prosperovať, je dôležité, aby mala dostatok pracovnej sily.“

Rast platov v krízových časoch

Náš prieskum zároveň ukázal, že najčastejšou reakciou firiem na krízovú situáciu je šetrenie, a to energiami.

Pri otázke, s akými krokmi svojho zamestnávateľa ste sa v období inflačnej a energetickej krízy stretli, dalo úsporu energií z troch možností šetrenia na prvé miesto 65,6 percenta opýtaných.

Viac ako tretina (35 percent) zamestnancov si vo firme všimla aj snahy o optimalizáciu firemných procesov s cieľom šetriť na prevádzkových nákladoch. Takmer pätina (19,4 percenta) priznala pozastavenie prijímania nových ľudí.

Dobrá správa je, že 14,7 percenta opýtaných zamestnancov zaznamenalo snahy zamestnávateľa o zvýšenie platov, keďže dôsledky inflácie cítia nielen firmy, ale aj každá domácnosť.

„Takéto konanie je veľmi zodpovedné a zároveň zmysluplné, pretože nech firma podniká v akejkoľvek oblasti, zamestnanci sú jej kľúčová sila. Ak sú motivovaní a lojálni, pomôžu firme prekonať aj náročné časy,“ delí sa o skúsenosť náš odborník na investovanie a ozdravovanie firiem.

Necelá desatina (8,8 percenta) zamestnancov však čelí aj zmrazeniu platov a znižovaniu miezd (4,8 percenta).

Prepúšťanie ako krajný krok

Samozrejme, problém s odbytom, cash flow a vysokými vstupnými nákladmi niekedy prinúti firmy šetriť práve na ľuďoch. Rovných 14 percent respondentov prieskumu INVESTART označilo ako reakciu firmy na krízu prepúšťanie.

Intenzívnejšie hľadanie nových trhov a zákazníkov, čo je z nášho pohľadu veľmi rozumný krok v čase krízy, zaznamenalo 10,5 percenta opýtaných.

„Riešenie kríz si zvyčajne vyžaduje kombináciu viacerých nástrojov, ktoré znížia náklady a zvýšia šancu na ďalší rast, lepší odbyt, vyššie tržby. Krízy často prinášajú aj nové impulzy, ktoré v konečnom dôsledku umožnia firme rásť. Dôležité je dokázať sa na veci pozrieť novým spôsobom a hľadať cesty, ktoré dovtedy spoločnosť ešte neskúsila – či už to budú noví dodávatelia, nový výrobný postup, nové trhy alebo nový investor,“ odporúča M. Porubän.

Šanca na rast

Naše skúsenosti ukazujú, že pokiaľ je firma vo vnútri zdravá a má dobre nastavené všetky procesy aj finančné toky, krátkodobé krízy ju síce dočasne oslabia, ale jej príbeh sa nemusí skončiť krachom.

Práve naopak, ak si napríklad vyberie vhodného investora, získa okrem finančnej injekcie aj nové kontakty, know-how, skúsenosti a nový pohľad na celú firmu.

„Každá spoločnosť sa po nejakom čase fungovania dostane do istej bubliny, ktorá jej zabraňuje v nadhľade a v nazeraní na veci v iných súvislostiach. To nemusí byť dobré pre jej biznis, aj keď funguje. Práve nové pohľady dokážu priniesť nové nápady. A investor ich určite priniesť vie,“ je presvedčený odborník z INVESTART.

S pomocou investora sa dá navyše aj v čase krízy predbehnúť konkurenciu. Najmä vtedy, keď sa tá snaží hlavne prežiť, kým vaša firma získa nový vietor do plachiet. A keď sa kríza skončí, pretože všetky krízy majú svoj koniec, budete mať pred konkurenciou náskok niekoľko námorných míľ v podobe nových produktov, služieb, trhov, odberateľov...

„Opakovane sa potvrdzuje, že krízy nie sú iba zlé, ale dajú sa vnímať aj ako šanca na ďalší rast,“ uzatvára M. Porubän.

GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava
+421 911 323 242
investart@investart.sk
© 2022 GRAMA a.s., Všetky práva vyhradené. Vytvoril tím CITADELA
GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 911 323 242
investart@investart.sk