Reštrukturalizácia: Môžeme pomôcť vašej firme

Znížená schopnosť splácať záväzky a pohľadávky nie je dôvod na paniku, ale štatutárny orgán spoločnosti by mal zareagovať. Čím skôr, tým vyššia je šanca, že firma toto náročné obdobie zvládne a namiesto úpadku z neho vyjde ozdravená a posilnená. Šanca sa významne zvyšuje vstupom investora.

Dlžoby ešte z obdobia covidu, zvýšené náklady na energie, mzdy, odvody či nie práve úspešná expanzia a ďalšie okolnosti. Dôvodov, prečo sa firma dostane do problémov so splácaním svojich záväzkov, je veľa.

Hrozí úpadok firmy. Ak jej vedenie zareaguje dostatočne včas, teda už pri prvých problémoch, namiesto dvoch možností – vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie, môže začať s takzvanou preventívnou reštrukturalizáciou.

Flexibilný spôsob

Preventívna reštrukturalizácia je pomerne flexibilný spôsob, ako sa postupne zbaviť záväzkov a spoločnosť ozdraviť. „Či už bude riešením preventívna reštrukturalizácia, alebo reštrukturalizácia, ktorá sa riadi zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, štatutárny orgán je povinný prizvať na pomoc odborníka, ktorý posúdi, či firme hrozí úpadok a aké opatrenia je možné urobiť, aby sa mu zabránilo. Skúsenosti a znalosti s reštrukturalizačnými plánmi môže mať aj investor,“ hovorí expert na podnikanie Michal Porubän z INVESTART.

Odborník posúdi všetky záväzky a pohľadávky spoločnosti a taktiež jej schopnosť postupne ich splatiť.

„Preventívna reštrukturalizácia, teda nastavenie nových zmlúv s veriteľmi, a plán plnenia si záväzkov je flexibilnejší a rýchlejší spôsob na záchranu firmy než klasická reštrukturalizácia. Vytvára priestor na efektívnu komunikáciu s veriteľmi, pričom dôležitá je najmä rýchlosť rokovaní. Osloviť odborníka, ktorý spoločnosť prevedie procesom reštrukturalizácie, treba čo najskôr po zistení problémov so splácaním pohľadávok, pretože dočasná ochrana pred veriteľmi býva často jedinou cestou, ako spoločnosť zachrániť,“ je presvedčený M. Porubän.

Konkurz ako posledná možnosť

Aj v prípade preventívnej reštrukturalizácie musí plán na obnovu a ozdravenie spoločnosti schváliť súd. Bez schváleného reštrukturalizačného plánu a dohľadu reštrukturalizačného správcu nemožno získať ochranu pred veriteľmi a firma sa veľmi rýchlo môže dostať do konkurzu.

„Výhodou reštrukturalizácie je v porovnaní s vyhlásením úpadku reálna možnosť ďalšieho fungovania spoločnosti, hoci v oklieštených podmienkach. Tým, že podnikateľovi zaniknú staré záväzky a získa finančnú injekciu od investora, má možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Spoločnosť si ponecháva ekonomickú samostatnosť aj právnu subjektivitu, takže môže zachovať pracovné miesta, kontinuitu príjmov a dosiahnuť ekonomické ozdravenie,“ pokračuje odborník na investovanie a podnikanie.

Podmienka je, aby bola firma v jadre zdravá. Pre jej ďalšie fungovanie je kľúčová likvidácia starých záväzkov a prenastavenie systému finančných tokov.

Konkurz, teda definitívne ukončenie fungovania spoločnosti, by mal byť až posledným scenárom, hoci za niektorých okolností je to pre spoločnosť tiež dobrý spôsob.

Pomoc odborníkov

M. Porubän odporúča obrátiť sa čo najskôr na potenciálneho investora alebo iného odborníka, ktorý má skúsenosti so sprevádzaním firiem vo finančných problémoch.

„Naša prax potvrdzuje, že pri ozdravovaní firmy, či už formou preventívnej reštrukturalizácie, alebo reštrukturalizácie, je čas skutočne kľúčový. Niekedy rozhodujú dni, dokonca hodiny. Ešte zdravšie riešenie je zvážiť vstup investora do spoločnosti, ktorá sa k úpadku zatiaľ len teoreticky blíži, no vôbec by k nemu nemuselo dôjsť. Investor má overené spôsoby, ako preveriť zdravie a kondíciu firmy, a pokiaľ je v jadre zdravá, je pre neho zaujímavé finančne do spoločnosti vstúpiť,“ hovorí M. Porubän.

Reštrukturalizácia zachránila život mnohým firmám a je legitímnym spôsobom, ako sa vyrovnať so vzniknutými problémami. Na druhej strane informácia, že firma prešla reštrukturalizáciou, môže aj celé roky po ukončení ozdravného procesu figurovať v záznamoch o spoločnosti, čo znižuje jej dôveryhodnosť u bánk či potenciálnych obchodných partnerov.

„Aj preto je výhodné požiadať o pomoc investora ešte skôr, ako sa platobná neschopnosť spoločnosti naplno ukáže a ako budú štatutári nútení požiadať súd o ochranu pred veriteľmi,“ uzatvára M. Porubän z INVESTART.

GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava
+421 911 323 242
investart@investart.sk
© 2022 GRAMA a.s., Všetky práva vyhradené. Vytvoril tím CITADELA
GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 911 323 242
investart@investart.sk