Spoločenská zodpovednosť firiem: Investícia, ktorá vytvára pridanú hodnotu

Téma spoločenskej zodpovednosti firiem sa môže v krízových časoch zdať irelevantná. Opak je však pravda. Pomáha ťažké časy zvládnuť, predchádzať ďalším a vo firme vytvára pridanú hodnotu, ktorá mení jej obraz v očiach zákazníkov, konkurencie aj celej spoločnosti.

Astronomické ceny energií, vysoká inflácia, nedostatok pracovnej sily, nestabilita na domácej aj celosvetovej politickej scéne – s tým všetkým sa teraz musia vyrovnávať ako zabehnuté, tak aj nové firmy a startupy.

O to prekvapujúcejšie v tomto kontexte je, že sa slovenské firmy sústreďujú i na témy spoločenskej zodpovednosti.

Cudzí výraz implementovaný do každodenného života

Spoločenská zodpovednosť sa vyjadruje troma písmenkami CSR, ktoré znamenajú Corporate Social Responsibility, teda sociálna zodpovednosť podnikov.

Napriek tomu, že ide o pomerne zložité slovné spojenie, jeho implementácia do každodenného života firiem a prospech, ktorý z toho plynie pre jej zamestnancov, ale aj miestnu komunitu alebo celú spoločnosť, je doslova rukolapný. Možno aj preto sa mnoho firiem na Slovensku správa v súlade s CSR.

V reprezentatívnom výskume Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý realizovala Fakulta managementu UK v Bratislave, odpovedalo 45 % zástupcov z 1 295 podnikov kladne na otázku, či by potrebovali pomôcť vytvoriť stratégiu spoločensky zodpovednej firmy.

Zároveň si tretina opýtaných (33 %) myslí, že pomoc pri tvorbe stratégie spoločensky zodpovednej organizácie nepotrebuje, pretože ju má zvládnutú.

Aktivity v rámci CRS sú nasmerované k vzdelávaniu verejnosti, zamestnancov alebo dodávateľského reťazca, zapájaniu spotrebiteľov do zmeny správania cez rôzne kampane, súťaže, granty a komunitné aktivity.

Spoločnosti napríklad merajú aj svoj dosah na klímu, nastavujú si ambiciózne strategické ciele a radi svoje zodpovedné správanie komunikujú smerom ku klientom, partnerom či navonok. Je to výborná PR téma, ktorá sa predáva sama.

Slovenská realita

Je príjemné vedieť, že sociálna zodpovednosť firiem je trend, ktorý na Slovensku nepretržite silnie.

Intenzita, v akej sa firmy zapájajú do stratégie CSR, závisí od niekoľkých faktorov - od ich finančných ukazovateľov, od pozície na trhu, ale aj odvetvia a konkurencie.

Firmy si uvedomujú, že dobré meno spoločensky zodpovednej spoločnosti vie prilákať nielen viac záujemcov o prácu, ale priniesť aj nové kontakty a otvárať dvere k novým možnostiam spolupráce, najmä s externým prostredím. A to zas pomáha zvládať krízové obdobia.

Etické a spoločensky zodpovedné správanie je konkurenčnou výhodou s obrovskou pridanou hodnotou. Buduje sa krok za krokom, možno aj relatívne dlhý čas, ale je to smer, na ktorý sa oplatí zamerať,“ je presvedčený Michal Porubän z Investart.

GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava
+421 911 323 242
investart@investart.sk
© 2022 GRAMA a.s., Všetky práva vyhradené. Vytvoril tím CITADELA
GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 911 323 242
investart@investart.sk