Spolupráca Investart a INOVIA podporí najmä startupy a MSP

Inovačné centrum INOVIA sa v žilinskom regióne postupne stáva synonymom pre podporu a rozvoj startupov a inovačných projektov malých a stredných podnikov (MSP). Dnes vám predstavíme jeden z najnovších krokov, ktorým sa aj my ako investičná skupina snažíme rozvíjať inovačný ekosystém – rozbiehame spoluprácu s centrom INOVIA.

.

Čo je INOVIA?

INOVIA je inovačné centrum, ktorého základným cieľom je rozvoj Žilinského kraja s dôrazom na inovačný a podnikateľský ekosystém, vytváranie moderných verejných služieb, ako aj podpora kreativity a podnikavosti mladých ľudí. INOVIA sa snaží napĺňať vízie regionálnej inovačnej stratégie premietnuté v Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja. Ťažiskom aktivít je podpora inovácií a inovačného ekosystému, presadzovanie a ochrana spoločných záujmov jeho členov a koordinácia ich činnosti. INOVIA aktivuje potenciál ľudí, prepája a zintenzívňuje spoluprácu miestnych firiem s výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, najmä so Žilinskou univerzitou, ako aj so zahraničnými firmami. Snahou je taktiež udržať študentov a šikovných inovátorov v regióne.

Centrum INOVIA pomáha existujúcim firmám prekonávať prekážky pri podnikaní, poskytuje služby podporujúce rast a inovácie, zabezpečuje kvalitných expertov, radí majiteľom alebo manažérom firiem, ako nájsť tie správne cesty, ako vylepšiť svoj výrobok či službu, ako upraviť spôsob obchodovania, prípadne ako osloviť nový segment zákazníkov a ako vďaka inováciám dosiahnuť reálne zlepšenia a zvýšiť hodnotu firmy. V súčasnosti INOVIA aktívne buduje inovačný ekosystém a inovačné know-how žilinského regiónu. Hľadá tých správnych partnerov z regiónu aj mimo neho a premieňa myšlienky a nápady na skutočné projekty s reálnymi výsledkami. INOVIA je súčasťou nadnárodnej iniciatívy CEE Startup Network.

„Je skvelé, že Investart vidí a oceňuje, čo všetko INOVIA za prvé dva roky svojej existencie dokázala. Budem veľmi rád, ak sa nám vďaka tejto spolupráci podarí získavať ďalších partnerov na našej spoločnej ceste budovania inovačného ekosystému,“ hovorí Vlastimil Kocián, CEO INOVIA.

Dohodnutá spolupráca

Cieľom partnerstva nie je iba investovať finančné prostriedky. INOVIA využíva svoje možnosti na komplexnú podporu inovačných projektov a startupov. Investart prináša zase svoje skúsenosti s investovaním a stratégiami, ktoré umožnia týmto projektom dosiahnuť trhový úspech. Ide rozhodne o obojstranne výhodné partnerstvo. Spolupráca sa bude zameriavať najmä na podporu startupov a mladých projektov prostredníctvom služieb a podujatí INOVIA.

INOVIA a Investart spoločne pomáhajú podnikavým ľuďom zlepšovať svet. 

Budeme vás informovať o všetkom, čo toto partnerstvo prinesie, takže nezabudnite sledovať našu spoločnú inovačnú cestu.

https://inovia.sk/2023/10/20/spolupraca-investart-a-inovia-podpori-najma-startupy-a-msp/ 

GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava
+421 911 323 242
investart@investart.sk
© 2022 GRAMA a.s., Všetky práva vyhradené. Vytvoril tím CITADELA
GRAMA a.s.
Mýtna 42
811 05 Bratislava

+421 911 323 242
investart@investart.sk